fbpx

#99 Vertinimas UAB XY

Vertinimas UAB XY

 

 

Šiame video apžvelgsiu vienos įmonės veiklos įvertinimo pavyzdį, kuriame matysite, koks gali būti įmonės veiklos įvertinimas, kokie grafikai ir ką jie parodo. Jeigu jau žiūrėjote anksčiau video apie veiklos įvertinimą, tai galite matyti, kad grafikai yra visiškai skirtingi, o skirtingi grafikai turi ir skirtingą žinutę įmonių savininkams. Kaip matėte veiklos modelis kartojasi metai iš metų, o kad jį pakeisti reikia iš išorės naujų sprendimų, kad suprastume, kad viską jau padarėme ką tik žinojome, sudėliojome verslą, apmokėme komandą kad dirbtų geriausiai ir dabar jeigu jūs norite dar pagerinti veiklos rezultatą, reikia galbūt atlikti įmonės įvertinimą ir efektyvinti tą veiklą kiek tik įmanoma. Kad suprasti ką ir kaip keisti reikia atpažinti modelius, kurie kartojasi metai iš metų ir šiuos modelius reikia pagerinti, reikia pakeisti, jeigu norite gauti didesnį efektyvumą. O kad tai padaryti reikia naujų sprendimų, reikia naujo įsikišimo į jūsų verslą iš išorės.

Kad būtų paprasčiau, paruošiau skaidres ir pasidalinsiu savo kompiuteriu, kad galėtume apžvelgti grafikus ir esančią informaciją būtent šios nagrinėjamos įmonės, nes kaip matėte kiekvienos įmonės grafikai yra skirtingi ir skirtinguose grafikuose slepiasi skirtinga informacija.

Tai „lyg įmonės paslaptis – taip pat, kaip mes turime paslaptis savo šeimose ir nenorime, kad kiti kažką žinotų“  taip ir čia, turime paslaptis ir įmonėje, ir kai kurias mums tikrai reikia saugoti, o kai kurias mes galime tiesiog nuskaityti nors ir neturime tikslios informacijos apie įmonę, tačiau skaičiai parodo.

Pirmiausiai, mes turime bendrą informaciją apie įmonę, galime matyti turinį, vėliau seka istoriniai balanso duomenys, pelno nuostolio ataskaita ir pinigų srautų ataskaita, kuriuos pateikia įmonės buhalterija. Toliau mes matome pajamų ir grynojo pelno kitimą, matome, kad įmonė yra sėkmingai uždirbanti pajamas, tačiau pelno čia nėra uždirbama. Galbūt ši įmonė yra augimo stadijoje, o tai reiškia, kad tokios įmonės visada susiduria su pelno trūkumu. Ilgalaikis turtas rodo, jog į jį yra investuojama palaipsniui ir grafikas rodo, kad tik įvaldę verslą mes uždirbame didesnes pajamas su turimu turtu.

Ilgalaikio ir trumpalaikio turto struktūra sudaro tik nedidelė dalis, didesnę dalį sudaro trumpalaikis turtas ir jeigu peržiūrime kokia yra trumpalaikio turto struktūra, galime pastebėti, kad yra investuojama į atsargas ir yra didokos gautinos sumos, bei nedidelę dalį sudaro pinigai kasoje arba banke.

Jeigu pereitume prie nuosavybės grafiko, tai galime matyti, kad nuosavas kapitalas mažėja, nes galbūt nėra uždirbamas pelnas ir tai atsiliepia tiesiogiai, o tai reiškia, kad įmonė pradeda gyventi iš tiekėjų. Iš vienos pusės sakyčiau jeigu yra plėtra – tai gali būti normalu. Jeigu plėtros nėra, tai klausimas,- kur naudojami tie pinigai? Kokia yra jų grąža, o jeigu grąžos nėra, tai vėlgi klausimas būtų – kokia yra įmonės politika pačioje veikloje? Toliau analizuojant mes galime matyti nuosavybės dalį ir įsipareigojimų paskirstymą ir grafikas rodo, kad nuosavo kapitalo dalis yra mažesnė nei įsipareigojimų dalis, tai yra natūralu, jeigu yra skolos, didina įsipareigojimus ir mažina savininko vertę. Jei pažiūrėtume, kaip yra paskirstomos skolos, tai galime matyti kad ilgalaikiai įsipareigojimai kinta, galbūt tai buvo ir tikslingai padaryta, nes buvo investuota į ilgalaikį turtą kaip matėme anksčiau, o tai reiškia, kad įmonė naudojasi ilgalaikiais įsipareigojimais ir jų mokėjimai išsidėsto per keletą metų. O trumpalaikiai įsipareigojimai gali būti apmokėti greičiau ir įmonei nesukelia jokių problemų dėl nemokumo. Jeigu pažiūrėtume kokios sudaro išlaidos, jos yra patiriamos visu 100%, o tai reiškia, kad pelno visiškai neuždirbama ir šios įmonės didžiulė problema yra pelningumo trūkumas. Norint tai spręsti, reikia peržiūrėti visą įmonės strategiją, reikia peržiūrėti įmonės veiklos politiką, tai yra reikia suprasti kokia politika yra transliuojama į išorę darbuotojams, reikia perprasti visą finansų struktūrą ar politiką, kaip kontroliuojama įmonė ir kaip galima permodeliuoti mokesčius, tai būtų pagrindiniai dalykai su kuriais susiduria nagrinėjama įmonė arba jeigu dabar nesprendžiami šie klausimai, tai įmonė susidurs ateityje. Likvidumo grafikas parodo, kaip įmonė yra pajėgi atsiskaityti su tiekėjais, su darbuotojais, su Valstybės biudžetu ir kaip greitai yra surenkami įmonėje uždirbti pinigai. Iš grafiko matyti, kad įmonė yra pajėgi atsiskaityti tiekėjams ir galime pastebėti, kad pinigų surinkimo politika įmonėje per keletą metų nesikeičia. Jeigu dirbate su tokia įmone reikėtų galbūt atkreipti dėmesį, ar sutartys apmokamos laiku, ar jos vėluoja ir taip toliau…

Nuosavybės grąža parodo (Du point metodo grafikas) – jis man patinka, nes yra informatyviausias, kadangi sujungia daugelį įmonės kampų ir čia galima pamatyti, kur yra spragos, kur yra sutvarkyti dalykai, ką galima keisti ir taip toliau. Čia matome, jog grynojo pelno čia beveik nerasta, jo nėra uždirbama, turto apyvartumas šiek tiek mažėja, galbūt įmonė galėtų panaudoti dar geriau, tačiau įvertinę visus finansinius rodiklius yra priskaičiuojamas nusidėvėjimas. Kaip matėte pačioje pradžioje buvo investuota į turtą todėl įmonė turi skolas, tai reiškia, kad čia būtų rekomendacijos peržiūrėti rinkas, kuriose jūs dirbate, kokie yra poreikiai iš klientų ir taip toliau, nes taip būtų galima pagreitinti turimo turto apyvartumą, kad jis pradėtų gaminti ar parduoti sub-prekes arba paslaugas, kurios turi papildomą pridėtinę vertę. Finansinis svertas didėja, o tai reiškia, kad pinigų politika įmonėje yra sutvarkyta, nes įsipareigojimai perskirstyti per ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus. Galbūt rekomenduočiau pirmiausiai peržiūrėti finansų, sąnaudų struktūrą ir antras priritetas būtų peržiūrėti valdymo struktūrą.

 

Jeigu jums patiko šis video, prašau pasidalinkite su savo draugu, kolega ar savo socialiniuose tinkluose. Ačiū jums labai! 😊

Gintautė Černiauskė

 

Pin It on Pinterest

Share This

Share This

Share this post with your friends!