fbpx

#98 Verslo vertinimas UAB X

Verslo vertinimas UAB X

 

 

Šiame video aš kalbėsiu apie verslo efektyvumo įvertinimą. Paimsime pavyzdį, kuris gali būti kaip pavyzdinis variantas, kad na jūs žiūrintys galėtumėte suprasti, kokie grafikai yra gaunami, kokią naudą gauname kaip savininkai, nes visi grafikai yra suformuoti iš savininko pozicijos, nes jie priima sprendimus ir pasako taip, arba ne.

Verslo efektyvumo įvertinimas yra apie įmonės silpnąsias vietas, kur investuoti savo uždirbtus pinigus, kad jie uždirbtų didesnę grąža, kaip ir kur investuoti galbūt ir žino savininkai, tačiau yra tas momentas, kai galime įsivertinti tas silpnąsias vietas, galbūt jos šiai dienai reikalauja jūsų laiko, reikalauja pinigų, kad jos būtų užglaistomos ir neberytų jūsų pinigų versle. Tai galima padaryti paprasčiausiu būdu per verslo vertinimą. Jūs gaunate ir verslo įvertinimą ir rekomendacijas, gaunate nepriklausomo eksperto įžvalgas kas vyksta jūsų versle, kokie modeliai kartojasi ir turite naudą, kurią galite panaudoti ateities strategijai, galite perplanuoti savo įmonę, taip galite uždirbti didesnį pinigų srautą, pelną ir perkurti motyvacinę sistemą. Kad būtų paprasčiau paruošiau skaidres savo kompiuteryje ir neriame į verslo įvertinimą…

Mes atliksime sutrumpintą pavyzdį UAB X verslo efektyvumo įvertinimą. Visų pirmiausiai mes galime rasti turinį, ką jūs galite gauti ir ko tikėtis. O ką tiksliai parodo verslo įvertinimas, mes greitai pereisime per pagrindinius verslo įvertinimo grafikus. Verslo įvertinimą sudaro 16 lapų, plius rekomendacijos ir jūs dar gaunate papildomą konsultaciją, kurioje mes aptariame ką mes sutinkame, galbūt jūs norėsite paprieštarauti, tačiau mes turime surasti tuos bendrus taškus kur jums galbūt reikėtų skirti ateityje savo laiką.

Pirmiausiai matome bendrą informaciją apie įmonę, vėliau mes pereiname prie istorinių  ataskaitų balanso, pelno nuostolio ataskaitos bei pinigų srautų ataskaitų ir turime papildomus skaičiavimus, kurie parodo efektyvumo rodiklius. Toliau mes analizuojame struktūriškai balansą, pelno nuostolio ataskaitą, pinigų srautų ataskaitą ir gauname pirmus grafikus, kuriuos pateikia įmonės pateikta istorinė informacija iš balanso ir kitų finansinių ataskaitų.

Matome ilgalaikio turto kitimą, kur įmonė mažai investavo – antrame grafike ir jame matome, kad didžiausią dalį sudaro gautinos sumos ir pinigai. Taip pat yra kitas turtas, tačiau šiuo atveju jis nėra reikšmingas.

Nuosavybės grafikai rodo, kad šią įmonę valdo tiekėjai arba bankai, nes savininko dalį sudaro tik 32%, o 67% sudaro skolos. Na, jeigu ekonominė situacija blogėtų, įmonė būtų nepajėgi atsiskaityti su tiekėjais. Čia būtų klausimas – kaip naudojami pinigai? Kokia yra pinigų politika įmonėje? Kaip jie kontroliuoja?

Įsipareigojimai įmonėje šiek tiek mažėja, galbūt įmonė uždirba pelną ir tai pamatysime šiek tiek vėliau. Tolimesni grafikai rodo, kad grynais pelnas yra visiškai neuždirbamas, buvo uždirbtas nuostolis ir čia reikėtų peržiūrėti, kaip naudojamos patirtos išlaidos, ar jos tikrai yra reikalingos.

Toliau pakomentuosiu nusidėvėjimo įtaka pelnui, tai vėl matome, kad nusidėvėjimas gali daryti pelnui didžiulę įtaką, tačiau šiuo nagrinėjamu atveju grafikas rodo, kad nėra didelės įtakos. Sekantis grafikas rodo apie įmonės buhalterinę vertę, tačiau jeigu palyginsime buhalterinę vertę ir rinkos vertę, jos gali ženkliai skirtis, čia plačiau nebeapsistosiu ir apie tai kalbėsiu tik seminarų metu.

Toliau žiūrime įmonės likvidumo rodiklius, kurie rodo, kiek mes esame pajėgūs atsiskaityti su tiekėjais ir grafikai rodo, kad situacija gerėja, nes galbūt įmonė pradeda suprasti, kas yra pinigai ir kaip juos valdyti, kaip kontroliuoti. Suprantama, kai atsitinka taip, jog įmonė nesuvaldė piniginės situacijos ir nukentėjo, kitaip tariant “buvo sudegę” ir tik po tokios situacijos pradedama suprasti kas yra pinigų valdymo politika ir kas yra kontrolė.

Trumpalaikių skolų kitimas pereina tik paskutiniais metais į teigiamą srautą.

Turto valdymo ir apyvartumo rodikliai šiek tiek mažėja, reiktų peržiūrėti kokia yra pardavimo politika, koks produktas, kokie pirkėjų lūkesčiai, gal ji keičiasi?

Sekantis grafikas rodo pinigų surinkimą ir mokėjimo kitimą dienomis. Pinigų surikimas šioje įmonėje yra greitesnis nei vyksta apmokėjimas. Reikėtų panagrinėti, kokia yra pinigų politika?

Veiklos ir finansinio sverto rodiklių šiame video nenagrinėsime ir neapsistosime, toliau mes turime pelningumo rodiklius, kurie parodo savininkų ir turto grąžą, kokia yra turto ir nuosavybės grąža ir pagal Du point metodą, mes galime matyti iš grafiko, kad reikėtų peržiūrėti išlaidų politiką įmonėje, kokios jos yra? Kokios yra savikainos produktų ar paslaugų? Nes visiškai neuždirbamas pelnas arba jis naudojamas ne taip, kaip turėtų būti naudojamas. Finansinis svertas rodo pinigų valdymą ir turto apyvartumas rodo, kaip valdomas turtas, kokia yra įmonėje valdymo politika, vadyba ir reikėtų įmonėje iš esmės peržvelgti kokia yra sąnaudų struktūra, kokia yra finansų politika, kokie prioritetai yra priimant sprendimus, kokia yra pardavimų politika, pinigų surinkimo politika, na ir žinoma pelningumo politika? Šioje įmonėje yra tas momentas, kai įmonės struktūrą reikia peržvelgti įvairiais kampais. Jeigu jūs žiūrėjote video apie verslo ciklą, tai galbūt ši įmonė yra tame periode, kai yra įvaldžiusi produktą, įvaldžiusi kai kuriuos valdymo sprendimus ir čia rekomenduoju iš esmės perstruktūrizuoti įmonę sprendimų prasme, kad ji galėtų dirbti sėkmingai ateityje.

Jeigu jums patiko šis video, prašau pasidalinkite su savo draugu, kolega ar savo socialiniuose tinkluose. Ačiū jums labai! 😊

Gintautė Černiauskė

Pin It on Pinterest

Share This

Share This

Share this post with your friends!