#106  Verslo vertinimas UAB XX

Verslo vertinimas UAB XX

 

 

 

Šiame video kalbėsiu apie verslo įvertinimą paimsiu vienos įmonės pavyzdį ir kalbėsiu apie tai kokius grafikus mes galime matyti, kaip išskaityti turimą informaciją. Kiekvienos įmonės grafikai yra skirtingi ir kartais manęs klausia ar tu gali tuos grafikus ir man padaryti, surašyti tuos skaičius ir sugeneruoti mano grafikus, aš noriu pažiūrėti kokie pas mane tie grafikai, nes man yra įdomu pažiūrėti, bei kokią informaciją iš jų galima išskaityti.

Kad būtų paprasčiau aš pasidalinsiu skaidrėmis ir peržvelgsime esminius grafikus, ne visus grafikus, nes čia yra tik pavyzdys, tam kad suprasti, kad kiekviena įmonė turi savo grafikus, turi silpnąsias vietas, turi savo modelį ir turi tendenciją kaip ji dirba, o versle efektyvumo įvertinimas tai ir parodo. Jūs suprantate, kokia yra jūsų įmonės stiprioji vieta, tam dėmesio laiko ar pinigų jums skirti nereikia, o ten, kur yra silpnesnė vieta galbūt reikėtų skirti daugiau dėmesio ir peržiūrėti, tada galėsite priimti naujus sprendimus, kad įmonė galėtų augti ir uždirbti geresnį rezultatą. Tai yra pagrindiniai uždaviniai atliekant verslo efektyvumo įvertinimą ir mes pirmiausiai turime balansus, pelno nuostolio ataskaitas, pinigų srautų ataskaitas ir vertinimą sudaro 16 lapų, kurie parodo esančią situaciją. Taip pat gaunate rekomendacijas, kurias aptariame su vadovais, nes gaunate nemokamas konsultacijas kurias išnaudojame aptariant verslo vertinimą, o jūs kaip savininkas, išsiaiškinate jums rūpimus klausimus, na o jeigu jūs jaučiate, kad rekomendacijos yra tinkamos, jūs priimate sprendimus keisti ir įnešate pokyčius į savo įmonę.

Suvedus duomenis mes galime išskaityti įvairią informaciją, kaip efektyvumo, pelningumo rodiklius ir kitus rodiklius.

Iš pateikto grafiko mes galime matyti koks turtas ir matyti koks yra realus pelnas bei koks pelnas yra įvertinus nusidėvėjimą. Tai reikalinga bankams, jeigu jūs imate paskolas, nes kaip matote yra visiškai skirtingas pelnas. Jeigu jūs esate savininkas tai vėl matote, kad ataskaitų lapas arba finansinės ataskaitos kurias gaunate iš buhalterijos ir priimat sprendimus yra svarbūs. Nes ataskaitos, kurios ruošiamos mokesčių inspekcijai ir pateikiamos į VMI yra reikalingos tam, kad sumokėti mokesčius į Valstybės biudžetą, o nepateikus deklaracijų jūs negalite tinkamai atsiskaityti su VMI ir Sodra. Jums kaip savininkui yra reikalinga ta informacija, kuri jums padėtų valdyti verslą ir paprastai aš sakau, kad turi būti vienas lapas, o jeigu žiūrėti į mano įmonę, aš turiu viename lape reikalingą informaciją nuo 2012 metų pagal kiekvieną mėnesį, kur duomenys yra paruošti viename A4 formato lape. Šį lapą aš papildau kiekvieną mėnesį, o esant reikalui aš galiu atsiversti ir pažiūrėti kokį mėnesį, kokie sprendimai buvo integruoti į verslą ir kas buvo veiksminga bei kas nebuvo veiksminga.

Grįžtant prie grafiko, mes matome, kad jeigu įmonė turi turto ir yra priskaičiuojamas nusidėvėjimas, tai gali būti labai skirtingos ataskaitos, kai mes skaičiuojame pelną su nusidėvėjimu ar be nusidėvėjimo.

Kai turime turtą, tai turtas turi uždirbti pajamas ir duoti grąžą. Turtas yra investicija ir mes investuojame ten, kur suprantame yra geriausia investuoti. Visuose video, aš kalbu iš vadovų pozicijos, nes vadovai priima sprendimus ir priima atsakomybę, na ir paprastai aš sakau „Verslas yra atsakomybė, atsakomybė reiškia riziką, ir jeigu ta rizika yra didelė, tai pelningumas yra taip pat didelis.“

Sekantis grafikas parodo, kaip investicijos į ilgalaikį turtą atsiperka.Trumpalaikio turto kitimas rodo, jog reikėtų peržiūrėti pinigų politiką įmonėje. Pinigų surinkimo ir mokėjimo grafikas parodo, kad pinigų surinkimas įmonėje yra ilgas, o mokėjimo periodas yra daug greitesnis. Tai reiškia, kad įmonė turi turėti pinigų rezervus ir vėlgi, – kokia rezervų kaina, kai pinigai nėra dirbantys įmonėje, kai nėra investuojami? Tai reiškia, kad pelningumas ir efektyvumas šios įmonės tikrai krenta ir čia iš esmės turi būti peržiūrėta pinigų politika…

Jeigu žiūrėtume ilgalaikius įsipareigojimus – buvo kitimas pačioje pradžioje, nes galbūt įmonė investavo į turtą, o trumpalaikiai įsipareigojimai augo, kas reiškia, kad tiekėjai apmokėjimus gaudavo vis per ilgesnį ir ilgesnį laikotarpį, nes negalėjo atsiskaityti laiku, todėl  buvo skaičiuojami delspinigiai, netesybos ir kaip matote, iš paprasto grafiko galime išskaityti labai daug informacijos.

Jeigu pažiūrėtume gautinas sumas, jos parodo jog turėtų būti peržiūrima pinigų politika, pardavimo ir produkto politikos, atrasti naujas rinkas, nes galbūt yra kažkas kažkur nesureguliuota, kadangi pinigų gavimas ilgėja, o to pasakoje negali atsiskaityti su tiekėjais, nes nesureguliuoti galbūt terminai ar sąlygos. Jeigu žiūrėtume ilgalaikę įmonės tendenciją – tai būtų lyg ėjimas vis siauresniu ir siauresniu takeliu arba „ėjimas ant peilio ašmenų“ link nepageidautinos situacijos. Kad tai galėtume laiku suprasti, mums reikia analitinės informacijos kuri ir parodo, ko mes galime tikėtis na sakykime už penkių metų.

Nuosavas kapitalas yra pakankamai stiprus, nes mokėtinos sumos sudaro tik 20%, tačiau jeigu norime sutvarkyti finansinę padėtį turime peržiūrėti ir skolas, nors valdymo prasme mes matome, kad savininkų nuosavybė yra gerai kontroliuojama.

Pajamų ir grynojo pelno kitimas rodo, kad yra pelnas, tačiau jeigu peržvelgtume ir įneštume pokyčius į finansų politiką šioje įmonėje , mes tikrai turėtume didesnį pelną ir surinktume tuos pinigų srautus, kurių mes iš tikrųjų tikimės. Jeigu mes pažiūrėtume į grafiką, kuris sujungia visus pagrindinius kampus įmonėje, galime matyti, kad turtas uždirba pajamas, savininkai įvaldę produkto pardavimus, grynasis pelningumas yra gana žemas, todėl reikalinga peržiūrėti struktūrą, tuomet galbūt susitvarkys finansinis svertas, kuris parodo pajėgumą mokėjimams, tuomet kai susitvarkome pinigų politiką, peržiūrime pelningumo politiką, tuomet galime integruoti naujus sprendimus, kad įmonė būtų efektyvesnė.

 

Jeigu jums patiko šis video, prašau pasidalinkite su savo draugu, kolega ar savo socialiniuose tinkluose. Ačiū jums labai! 😊

Gintautė Černiauskė

Pin It on Pinterest

Share This

Share This

Share this post with your friends!