#104 Vertinimas UAB Lapas X

Vertinimas UAB Lapas X

 

 

Šiame video kalbesiu apie įmonės veiklos įvertinimą, kad būtų suprantama, kas yra vertinimas, kokią naudą duoda vertinimas, kada tai verta daryti?

Pasidalinsiu skaidrėmis.

Mes nagrinėsime sutrumpintą įmonės veiklos įvertinimą, kuris atliktas tam tikru periodu, pirmiausiai mes galime matyti, jog pateikiama bendra įmonės informacija, vėliau mes sutinkame įmonės istorinius duomenis tai yra balansą, pelno nuostolio ataskaitą, pinigų srautų ataskaitas, kurias pateikia įmonės buhalterija. Kai nusprendžiate daryti veiklos efektyvumo vertinimą, naudinga turėti klausimą, kad atlikus veiklos įvertinimą būtų atsakytas tas klausimas ir yra tikslinga nuspręsti, kokius periodus jums yra tikslinga vertinti, ar metų laikotarpius, ar pusmečio ar ketvirčių laikotarpius, nes galbūt yra sezoniškumas, galbūt yra didelė plėtra, ar kitokie dalykai į kuriuos veikloje reikėtų atsižvelgti. Kai suvedami visi duomenys į sistemą tuomet matosi kokius dalykus veikloje galima koreguoti, kodėl ir kaip veiklos rezultatas galėtų būti koreguojamas kad būtų priimtinas savininkams.

Pirmiausiai mes matome balanso duomenis, analizuojame kokia yra balanso struktūra, koks turtas yra veikloje ir kaip jis naudojamas, koks yra santykis su turimo turto investicijomis ir su turto uždirbamomis pajamomis, na ir aišku, toliau mes turime balanse nuosavybės pusę, kuri suteikia informacijos apie savininko turimą turtą ir įsipareigojimus. Jeigu didesnis procentas nuosavybėje yra kaip savininko dalies, tai reiškia, kad įmonę praktiškai valdo savininkai, o jeigu yra didesni įsipareigojimai, tuomet reiškia, kad į įmonės dalį gali pretenduoti tiekėjai ar bankai.

Pelno nuostolio ataskaitoje mes surandame duomenis, kurie reikalingi įvertinti įmonės efektyvumui, čia rasite tik keletą grafikų ir pirmas grafikas yra apie pajamų ir pelno kitimą. Matome, kad pelnas atsiranda tik paskutiniais metais, o pajamos yra augančios proporcingai ir gana ženkliai.

Pažiūrėkime į ilgalaikio turto ir pajamų kitimą, čia galime matyti, jog įmonė investavo į turtą, į kurį yra investuojama kasmet nedidelėmis sumomis, tačiau pajamos didėja, o tai reiškia, kad turtas naudojamas efektyviai uždirbant pajamas.

Ilgalaikio ir trumpalaikio kitimas parodo, kaip keitėsi turtas, kiek į jį buvo investuota, o turimas trumpalaikis turtas pradeda didėti. Iš grafiko matome, kad didžiausią dalį trumpalaikiame turte sudaro atsargos. Taip pat galime matyti gautinas sumas ir pinigų dalį. Galbūt reikėtų atkreipti dėmesį – kur yra laikomi pinigai kasoje ar banke?

Nuosavo kapitalo kitimas rodo, kaip yra valdoma savininko nuosavybė, ir iš grafiko matyti, kad įmonė nagrinėjamo laikotarpio pradžioje uždirbo nuostolį bei sukauptas savininko kapitalas buvo panaudotas padengti nuostoliui.

Įsipareigojimų grafikas rodo, kad didelė dalis įsipareigojimų priklauso tiekėjams, nes yra didesnė dalis kapitalo įsipareigojimų. Jeigu žiūrėtume giliau – kokia yra įsipareigojimų struktūra, tai galime matyti kad nagrinėjamu laikotarpiu buvo naudojamasi ilgalaikių, galbūt banko paskolomis, kurios buvo grąžinamos ir įsipareigojimų struktūrą keitė trumpalaikių skolų dalis.

Pelno ataskaitoje struktūriškai mes galime matyti, kad pelnas atsiranda tik paskutiniais metais. Jei pažiūrėtume produkto pardavimo politiką, galime matyti, kad sprendimai priimami tinkami, tačiau produkto savikaina galėtų būti peržiūrima, bei pasidomėta – ar tvarkingai ir korektiškai tvarkoma apskaita pagal paskirstomas sąnaudas, nes pelnas yra tik paskutiniais metais.

Sekančiuose grafikuose mes matome likvidumo rodiklius, pereikime prie antro grafiko šioje skaidrėje, kuris manau yra vertas dėmesio. Mes matome, kad likvidumas didėja, o tai reiškia, kad įmonė perpranta, kaip galima valdyti pinigus, galbūt buvo įvesta kontrolės sistema, kad sutvarkyti įsipareigojimus ir juos kontroliuoti labiau nei buvo įmonės įkūrimo pradžioje.

Veiklos apyvartumo rodikliai parodo, kaip įmonėje surenkami pinigai ir matome, kad pinigų surinkimas yra labai greitas, galbūt įmonė juos surenka per kasos aparatus, kai klientai sumoka iš karto kai perka prekes. Jeigu žiūrėtume į mokėjimų grafikus, tai mokėjimų laikotarpis yra ilgas. Ir jeigu anksčiau kalbėjome, jog galbūt buvo pakeista pinigų politika įmonėje, tai pinigų mokėjimas tiekėjams vis tiek išlieka 84 dienos, o tai yra gana ilgas laikotarpis. Jeigu jūs būtumėte partneriai su šia įmone, na apmokėjimo sulauktumėte tik po 84 dienų.

Sekantis grafikas rodo, kaip apsijungia pelno, turto ir pinigų politikos įmonėje. Žiūrint į grafiką, rekomenduočiau peržiūrėti iš esmės sąnaudų politiką, finansų politiką, nors jie jau keitė – tai yra sveikintinas dalykas ir gerėja, o kaip parduodamas produktas, kaip sutvarkyta vadyba iš tiesų yra šaunu, nes turimas turtas uždirba didesnes ir didesnes pajamas, o tai reiškia, kad klientams patinka parduodamas produktas ir jie yra linkę pirkti bei pardavimo politika tinka tai ekonominei erdvei, kurioje jie dirba.

Jeigu jums patiko šis video, prašau pasidalinkite su savo draugu, kolega ar savo socialiniuose tinkluose. Ačiū jums labai! 😊

Gintautė Černiauskė

Pin It on Pinterest

Share This

Share This

Share this post with your friends!