fbpx

#102 Verslo vertinimas UAB XXX

Verslo vertinimas UAB XXX

 

 

Šiame video pateiksiu pavyzdį apie atliktą vienos įmonės verslo efektyvumo įvertinimą, kad matytūsi grafikai, kurie dar kartelį patvirtina, kad kiekviena įmonė turi savo modelį, kuris tęsiasi metai iš metų, o kartais aš tuos modelius vadinu kaip „ligas“, nes mes kaip žmogus turime įvairius modelius savo gyvenimuose. Kaip pavyzdžiui, kaip mes gyvename, koks mūsų požiūris, kaip mes elgiamės ir tas požiūris yra fokusuojamas į mūsų  veiklos požiūrį, aplinką ir darbus, o tai reiškia, kad įmonė nėra išimtis, kad įmonė turi modelį, kaip mes joje dirbame, kaip organizuojame darbą, kokie mūsų veiksmai priimant sprendimus, arba dirbant komandoje.

Kad būtų paprasčiau aš parodysiu skaidres UAB XXX ir čia aptarsime tik esminius dalykus.

Verslo efektyvumo vertinimas sudaro 16 lapų, plius rekomendacijos ir dar turite konsultaciją prie vertinimo, kad atlikus įvertinimą jūs suprastumėte apie ką aš kalbu ir kaip galima pagerinti įmonės veiklą. Grafike galime matyti balansą, pelno nuostolio ataskaita, pinigų srautų ataskaitas, tai yra istoriniai duomenys, kurias paruošia jūsų buhalterė.

Grafike matome pajamų ir grynojo pelno kitimą, bei šiame pavyzdyje mes matome, kad pelnas yra uždirbamas nagrinėjamu laikotarpiu, tačiau paskui jis nyksta, reikėtų peržiūrėti kur yra investuojami pinigai, kas sudaro išlaidas, kokia struktūra yra išlaidų ir tai parodys daugiau informacijos apie  nagrinėjamą įmonę.

Ilgalaikio turto ir pajamų kitimas parodo, kiek turtas yra pajėgus uždirbti grąžos. Ilgalaikis turtas gali būti ir ilgalaikis materialus turtas arba gali būti intelektualus turtas. Jeigu paimtume balanso struktūrą, mes turime ilgalaikį ir trumpalaikį turtą. Šioje įmonėje investuota šiek tiek daugiau į ilgalaikį turtą, vėliau priskaičiuotas nusidėvėjimas, kuris sumažina turto vertę, nes tolygiai mažėja, o trumpalaikis turtas užima didesnę dalį laikotarpio pabaigoje, nei buvo prieš keletą metų. Jeigu pažiūrėtume kas gi sudaro tą trumpalaikį turtą, o sudaro atsargos kurios yra palyginus nedidelės ir taip pat matome jog yra gautinų sumų didėjimas. Vadovams iš karto rekomenduočiau peržiūrėti pardavimų politiką, kokia yra pinigų surinkimo politika, nes čia yra pagrindinis klausimas, ir tai parodo balanso turto pusė.

Nuosavybės pusė kinta, o nuosavybė sudaro įdėti savininko pinigai, kapitalas ir uždirbtas pelnas. Jeigu savininkų nuosavybė didėja, reiškia yra uždirbamas pelnas ir galima išsimokėti dividendus, galima daryti papildomas investicijas.

Nuosavybės ir įsipareigojimų struktūra rodo, kad šią įmonę valdo savininkai, ne tiekėjai, ne bankai ar valstybinės institucijos, o įmonės savininkai, kadangi jie yra įvaldę verslą. Jeigu eitume gilyn, kas sudaro įsipareigojimus? – tai matome, kad tiekėjams įsipareigojimai svyruoja nuo 32 iki 44%, tai reiškia, kad yra tik trumpalaikiai įsipareigojimai ir įmonė pati pajėgi sumokėti visus įsipareigojimus, todėl nereikia paskolų iš bankų ir jeigu bendradarbiaujate su tokia įmone, jūs visada gausite laiku atsiskaitymus.

Sekantis grafikas rodo sąnaudų ir pelno kitimą, galime matyti, kad reikėtų peržiūrėti sąnaudų (išlaidų) politiką, kokia buhalterijos politika ir taip toliau. Savikaina ir bendrojo pelno eilučių struktūra rodo, kad savikaina yra didesnė nei galėtų būti ir čia turime nuorodą į pardavimų politiką ir sąnaudų struktūrą, kad galėtume tiksliai išsiaiškinti. Toliau mes peržiūrime likvidumą ir galime matyti, kad jis didėja, o tai reiškia kad įmonės finansai valdomi pakankamai kokybiškai, jie yra kontroliuojami ir įmonės savininkai juos kontroliuoja.

Sekantis grafikas yra apie pinigų surinkimą ir informacija apie mokėjimo dienomis. Grafikas rodo, kad įmonė greičiau surenka pinigus nei apmoka tiekėjams, bet galutiniam rezultate įmonės struktūroje yra tikrai valdomi.

Kai stebime grafiką, kuris sujungia įvairius įmonės kampus, galime matyti, kad turtas valdomas tikrai gerai, galbūt rekomenduočiau peržvelgti ir paanalizuoti finansų struktūrą, nes pelningumo čia nėra daug, jeigu būčiau vadovas šioje įmonėje, iškelčiau klausimą – kokia yra finansų politika, kokia yra mokėjimų politika ir kokią grąžą aš gaunu iš investicijų?

Jeigu jums norėtųsi analizuoti savo įmonės duomenis, pagerinti įmonės efektyvumą, uždirbti pinigų srautus nors ir tokius pačius, tačiau turint didesnį pelną, užsisakykite verslo efektyvum vertinimą. Uždirbsite didesnį pelną, o tai reiškia dividendus, įmonės pajėgumą apmokėti tiekėjams, sukurti geresnę motyvacinę sistemą.

Kai gaunate rekomendacijas jūs galite iš naujo peržiūrėti savo įmonės strategiją keliems metams į priekį, peržiūrėti visą politiką, peržiūrėti kontrolės ir motyvacinę sistemą. Kai skaitau bet kokios įmonės grafikus, jie yra unikalūs, nes kiekvienos įmonės grafikai yra skirtingi ir kai mes suprantame tuos dalykus, mes tiesiog per trumpesnį laiką galime uždirbti tas pačias pajamas. Jei darote „testavimo“ principu, jūs galite padaryti tai patys per keltą metų, nes ne visada patys galite įžvelgti tai, ką gali įžvelgti nepriklausomas ekspertas. Yra gerai, kad kitas žmogus neturi jokių interesų į jūsų verslą, todėl įžvalga iš išorės yra naudinga.

 

Jeigu jums patiko šis video, prašau pasidalinkite su savo draugu, kolega ar savo socialiniuose tinkluose. Ačiū jums labai! 😊

Gintautė Černiauskė

Pin It on Pinterest

Share This

Share This

Share this post with your friends!