fbpx

#100  Verslo vertinimas UAB XM

Verslo vertinimas , Verslo efektyvumo vertinimas

 

 

Šiame video noriu pasidalinti informacija dar vienu verslo efektyvumo vertinimu, kuriame galima pastebėti, kad kiekviena įmonė turi savo medelį kuriame veikia ir tas modelis kartojasi metai iš metų. O kodėl taip atsitinka? Modelis kartojasi, todėl, kad įmonę valdo žmogus, o žmogus turi susiformavusias nuostatas, kas yra blogai, kas yra gerai , nes ką žinojome mes viską jau padarėme toje įmonėje kad uždirbtų geresnį rezultatą, didesnius pinigų srautus ir ten patiktų darbuotojams dirbti. Jeigu esame įmonės savininkas, mes visada apie tai galvojame dar prieš įkuriant įmonę, nes nuo pradžių sukurtas verslas yra kaip mūsų vaikelis, kurį užauginame, nes kuriant verslą mes investuojame savo laiką ir pinigus.

Kad būtų aiškiau, aš pasidalinsiu dar vienos įmonės verslo įvertinimu, kad matytume, jog kiekvienos įmonės grafikai yra skirtingi, nes priimame skirtingus sprendimus. Pasidalinsiu skaidrėmis, kurios paruoštos mano kompiuteryje, iš pradžių mes vertinimo ataskaitoje gauname informaciją apie bendrą įmonės informaciją, vėliau mes turime įmonės pateiktus istorinius duomenis, kuriuos pateikia įmonė. Pirmas grafikas rodo pajamų ir pelno kitimą, kokia yra vidutinė tendencija. Šios įmonės vadovų sprendimai yra priimami atsižvelgiant į pelno uždirbimą ir pajamų generavimą ir galbūt tai yra prioritetai, kuriais vadovaujasi savininkai priimant bet kokius sprendimus.

Ilgalaikio turto ir pajamų kitimas, rodo, kad buvo investuota tik vieną kartą į turtą ir matome jog su tuo pačiu turimu turtu įmonė sugeba uždirbti beveik tokias pačias pajamas sekančiais metais. Pelno kreivė kyla, o tai rodo, kad įmonė yra subalansavusi veiklą pagal uždirbamas pajamas ir pelningumą.

Toliau mes turime trumpalaikio ir ilgalaikio turto kitimą, o tai reiškia, kad šioje vietoje balansas taip pat yra. Iš grafiko matyti, kad trumpalaikis turtas sudaro atsargos ir galbūt čia yra prekybos įmonė, nes prekyba užsiimančios įmonės turi daug atsargų sandėliuose. Iš grafiko apie gautinas sumas galime matyti, jog jos valdomos pakankamai gerai, matomas pinigų rezervas – tik galbūt iškyla klausimas ar pinigai banke ar kasoje?

Nuosavo kapitalo kitimas rodo didėjimą, arba kreivė yra kylanti, o tai reiškia, kad įmonė pastoviai uždirba pelną ir taip didina nuosavą kapitalą kuris yra įmonėje. Jeigu mes pažiūrėtume į nuosavo kapitalo struktūrą, galime išskaityti informaciją, kad nors įmonė yra subalansavusi pajamas ir pelningumą, tačiau įmonę galima sakyti valdo tiekėjai arba bankai, nes įsipareigojimai sudaro 70% skolų, o tai reiškia kad atsitikus krizei, ši įmonė gali perimti bankai arba tiekėjai, jie gali paskelbti bankrotą, jei sutriktų atsiskaitymai.

Toliau mes išsamiai neanalizuosime giliau, nes čia yra parinkti tik grafikai apžvalgai. Toliau mes galėtume nagrinėti kokia yra savikainos struktūra? Kokia yra veiklos politika? Kokia yra finansų politika? Kaip tai susiję su pinigų srautais? Ir kaip tai yra transliuojama į bendrą įmonės politiką? Nes tai parodo, kaip įmonės sprendimus supranta įmonės darbuotojai. Ir čia prasideda visas valdymo grožis, tai yra vadyba, sprendimai, pelningumas, valdymas ir finansai….

Jeigu mes paimtume pinigų valdymo grafikus, mes matome, kad įmonės koeficientas didėja, nors rodo, kad koeficientas jog šiek tiek yra koreguoja pinigų politika. Šiai įmonei siūlyčiau iš esmės peržiūrėti finansų valdymą ir panagrinėti, kas yra giliau už šių sprendimų, kokie sprendimai buvo priimti, kas darė įtaką, kas nedarė įtakos? Ką galima permodeliuoti – tiek sprendimų, tiek mokesčių galbūt net ir kontrolės prasme. Kaip turėtų tai matyti savininkai nepaisant buhalterijos, finansų valdymo – kokia strategija, kaip kontroliuojama, kokia kontrolės forma, ar ji paprasta ar sudėtinga?

Kontrolės forma turi būti labai paprasta, bet susisteminta, kad savininkai pamatytų, aha, būtent ši vieta galėtų pasakyti, gal jūs galite duoti detalesnę ataskaitą, kad tiesiog paprastais sakiniai be ilgų frazių būtų galima gauti informaciją tokią, kokios jums iš tikrųjų reikia valdymui, nes jūs priimate sprendimus. Jeigu žiūrėtume pinigų surinkimo ir mokėjimo grafikus, matome, kad mokėjimo periodas yra ilgas, o pinigų surinkimas yra gana greitas, tačiau apmokėti tiekėjams nelabai skubame. Galbūt yra priežastys, nes šioje įmonėje yra daug trumpalaikio turto tai yra atsargų, galbūt įmonės duoda prekes, kad jos esant reikalui būtų pardavėjo sandėlyje ir galbūt atsiskaitymas būtų įvykdomas tik už pusės metų, kaip ir matosi šiame grafike.

Nuosavybės grąžos grafike (pagal Du Pont metodą) matome pinigų valdymas yra turėtų būti peržiūrimas, turtas yra naudojamas efektyviai, man galbūt norėtųsi paanalizuoti giliau visą sąnaudų struktūrą, kokia finansų politika, kokia yra kontrolės politika ir koks yra efektyvumas, arba produktyvumas priklausomai nuo įmonės veiklos.

Toliau seka rekomendacijos, kurias mes išdiskutuojame su vadovais,  sudėliojame strategiją laike ir žingsniais ir tik po kurio laiko, mes galime pamatyti rezultatą!

 

Jeigu jums patiko šis video, prašau pasidalinkite su savo draugu, kolega ar savo socialiniuose tinkluose. Ačiū jums labai! 😊

Gintautė Černiauskė

 

Pin It on Pinterest

Share This

Share This

Share this post with your friends!